Čí je zajac?

Hádanka, ktorá má jednoznačné riešenie:

Predstavte si päť domov, každý má inú farbu. V každom dome žije jeden človek rôznej národnosti. Obyvateľ každého domu má svoje obľúbené pitie. Obyvateľ každého domu fajčí svoju obľúbenú cigaretu. Obyvateľ každého domu má svoje domáce zviera.

Brit žije v červenom dome. Švéd má psa. Dán rád pije čaj. Zelený dom je naľavo od bieleho. Majiteľ zeleného domu pije kávu. Fajčiar Pall Mall chová sliepku. Človek, žijúci v strednom dome, pije mlieko. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill. Nór býva v prvom dome. Fajčiar Marlboro býva vedľa toho, kto má mačku. Človek, ktorý má koňa, býva vedľa toho, ktorý fajčí Dunhill. Človek, ktorý fajčí Winston, rád pije pivo. Nór býva vedľa modrého domu. Nemec fajčí Rothmans. Človek, ktorý fajčí Marlboro, má suseda, ktorý pije vodu.

 

Čí je zajac?