Prečo sa hovorí Maďar ?

Prečo sa na Slovensku hovorí ” TY, MAĎAR ! ”

Počas II. svetovej vojny, v roku 1944, sa v Riu de Janeiro konala recepcia, na ktorú bol pozvaný aj maďarský veľvyslanec.

Keď vstúpil do sály, oblečený do slávnostnej uniformy, pozdravil nacistickým pozdravom.
Hostiteľ, vplyvný bankár, si to všimol a pri prvej príležitosti oslovil veľvyslanca:
“Pán veľvyslanec, pozdravili ste *h… H….*, ľud vašej krajiny patrí k nordickej rase blondínov?”
“Nie, my sme pôvodom z Mongolska!” znela veľvyslancova odpoveď.
“Aha, teda váš štát sa rozprestiera v Ázii?” vyzvedal ďalej hostiteľ.
“Nie-nie, naša krajina leží v strede Európy!”
“Aha, ale tam je teraz vojna. Aj vy ste do nej zapojení?”
“Áno, bojujeme proti Sovietskemu zväzu.”
“A máte voči nemu územné požiadavky?”
“Nie, voči nemu územné požiadavky nemáme. Tie máme voči Rumunsku a Slovensku!”
“Aj to sú vaši nepriatelia?”
“Nie, to sú naši spojenci!”
Hostiteľ bol tým trochu zmätený, ale potom uvidel, že veľvyslanec má na uniforme kráľovský znak a pokračoval vo vypytovaní:
“Ako vidím, vaša krajina je kráľovstvo. Ako sa má váš kráľ?”
“My kráľa nemáme, nám vládne admirál!”
“Admirál? Teda vaša krajina leží pri mori?”
“Nie, my sme štát vnútrozemský!”
Po tomto ešte zmätenejší hostiteľ sa pýta:
“A ako sa teda má váš admirál?”
“Zajali ho Nemci!”
“To sú tiež vaši nepriatelia?”
“Nie, to sú naši najväčší priatelia a spojenci!”
“Sakra, chlape, ja už ničomu nerozumiem! Ste kráľovstvo vo vnútrozemí Európy, ktorému vládne admirál, ktorého zajali jeho priatelia, bojujete s niekým, od koho nechcete ani aker zeme a naopak, chcete územia od svojich spojencov. Čo sú to tam u vás za čudné pomery?”
“Aby ste vedeli pán bankár, to je náš NOVÝ EURÓPSKY PORIADOK!”