Vývoj obyvateľstva v Uhorsku

Národnosti v niektorých mestách dnešného Slovenska

podľa sčítania v roku 1880

mesto

celkom

Slováci

Maďari

Nemci

Bratislava – Staré Mesto

48 000

7 700

7 200

30 400

Košice – Staré Mesto

26 097

10 314

10 007

4 218

Banská Štiavnica

15 265

11 662

1 487

1 489

Komárno

13 100

252

11 535

742

Trnava

10 824

6 060

1 538

2 758

Nové Zámky

10 540

1 440

7 820

813

Detva

10 320

9 769

84

159

Prešov

10 139

5 705

1 963

1 889

Myjava

10 018

9 133

33

333

Nitra

8 660

3 400

2 990

1 969

Kremnica

8 550

1 846

268

6 178

Spišská Nová Ves

7 521

4 338

569

2 249

Banská Bystrica

7 159

4 342

1 165

1 392

Národnosti v niektorých mestách dnešného Slovenska

podľa sčítania v roku 1900

mesto

celkom

Slováci

Maďari

Nemci


Bratislava

65 000

11 000

20 000

33 000


Košice

40 000

9 000

26 000

3 000


Komárno

20 000

1 000

17 000

1 000


Nitra

15 000

6 000

7 000

2 000


Nové Zámky

14 000

1 000

13 000

 


Trenčín

7 000