Tabuľka

Odber vína vyrobeného v roku 2018 vo vinárskom spolku Nové Záhrady-Mierová
               
Dátum Dušan Jano Jozef Milan Paľo Spoločný odber (pomocný) Spolu odber
16.09.18 1,00 1,00     2  
06.10.18       2,00      
07.10.18 0,50 0,50     0,50 1,5  
10.10.18 1,00            
14.10.18   6,50          
15.10.18         2,00    
15.10.18   0,33   0,33 0,33 1  
17.10.18 1,50            
21.10.18     0,50 0,50   1  
21.10.18 0,83   0,83 0,83   2,5  
23.10.18 0,63 0,63 0,63 0,63   2,5  
27.10.18 0,67   0,67   0,67 2  
27.10.18         1,00    
30.10.18 2,50            
03.11.18 2,00            
09.11.18       0,60      
10.11.18 1,50            
12.11.18         1,00    
17.11.18     2,00        
18.11.18       2,00      
19.11.18     1,00        
21.11.18 1,50   1,00 2,00      
23.11.18       2,50      
29.11.18       2,00      
29.11.18   0,75 0,75 0,75 0,75 3  
29.11.18         1,50    
01.12.18 3,00            
04.12.18       2,00 1,75    
07.12.18   10,00          
09.12.18     1,40        
10.12.18       2,00      
11.12.18       1,00      
14.12.18 2,00     2,00      
15.12.18 10,00   1,75        
17.12.18       1,00      
20.12.18       2,00 10,00    
21.12.18     3,50        
23.12.18       3,20      
24.12.18     2,00        
27.12.18       1,50      
28.12.18         2,00    
31.12.18     1,00 1,75      
04.01.19 5,00     2,00      
11.01.19       2,00      
14.01.19 2,00            
15.01.19     5,00        
22.01.19 3,00            
22.01.19 0,25   0,25   0,50    
28.01.19         5,50    
02.02.19       2,00      
04.02.19 5,00            
04.02.19     3,00        
09.02.19       1,50      
14.02.19       1,50      
20.02.19     4,50        
21.02.19       1,50      
28.02.19       0,50      
01.03.19     1,50        
03.03.19 1,50            
06.03.19       1,00      
06.03.19         3,00    
06.03.19     2,00        
08.03.19 2,00            
09.03.19       2,00      
19.03.19     3,00        
19.03.19       1,00      
22.03.19 2,00            
23.03.19     1,00        
               
Súčet 48,38 19,71 38,28 45,59 30,50   182,45